fbpx

Kolízia dvoch vážnych pandémií, COVID-19 a obezity/diabezity

Pandémia COVID-19 zásadným spôsobom ovplyvňuje životy stámiliónov ľudí všetkých svetových kontinentov. Táto nepredvídaná a v globálne prepojenom svete rýchlo sa šíriaca infekcia je nečakanou výzvou nielen pre zdravotníkov, politikov, ekonómov a manažérov v oblasti priemyslu, poľnohospodárstva, obchodu alebo školstva, ale zásadným a rýchlym spôsobom zmenila každodenný život všetkým ľuďom bez výnimky. 

Nič nie je také, aké bolo predtým. Veľa z toho, čo bolo ešte nedávno samozrejmosťou, sa dnes stalo nedostupným, alebo spojeným so závažnými rizikami. Ochranné opatrenia, ktoré sa prijímajú v súvislosti s potlačením pandémie majú celý rad dopadov na náš súčasný život.

Okrem zdravotných rizík, neraz spojených s ohrozením života, je tu aj reálna hrozba nepriaznivých ekonomických následkov pre ľudí, rodiny, veľké firmy i drobných živnostníkov, zdravotníctvo, kultúru, školstvo i pre celý štát. Situácia je o to problematickejšia, že koniec epidémie sa v dohľadnom čase neočakáva.

Pandémia obezity/diabezity

Vo svete sa však dlhodobo vyskytuje aj ďalšia pandémia – a tou je celosvetová pandémia obezity a cukrovky 2. typu, dvoch chronických metabolických neinfekčných ochorení. Pre ich paralelný výskyt a úzke prepojenie ich môžeme smelo nazvať „nerozlučnými dvojičkami“, čo viedlo k vytvoreniu ich spoločného označenia „diabezita“, hovorí MUDr. Fábryová Ľubomíra, PhD, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie.

Počet obéznych ľudí sa celosvetovo za posledných päťdesiat rokov takmer strojnásobil. Svetová zdravotnícka organizácia predpokladá, že do roku 2025 bude trpieť obezitou každý 5. dospelý na svete. Vo väčšine Európskych krajín, Slovenskú republiku nevynímajúc, sa nadhmotnosť/obezita vyskytuje u viac ako 2/3 dospelej populácie. Paralelne s nárastom obezity stúpa aj počet diabetikov 2. typu.

Svetová zdravotnícka organizácia považuje nadhmotnosť/obezitu/diabezitu za rizikový faktor rozvoja vážneho až kritického priebehu COVID-19. Na základe dostupných údajov a vzorcov pozorovaných pri iných vírusových infekciách, sú nadhmotnosť/obezita/diabezita rizikovými faktormi pre horší priebeh a ťažšie následky u pacientov infikovaných vírusom COVID-19.

Nedávno publikované údaje z Veľkej Británie poukazujú na fakt, že viac ako dve tretiny ľudí s kriticky vážnym priebehom koronavírusovej infekcie mali nadmernú hmotnosť (nadváhu, obezitu). Nedávne skúsenosti z Talianska potvrdzujú, že 99% úmrtí bolo u pacientov s pridruženými ochoreniami, ktoré úzko súvisia s obezitou – diabetes mellitus 2. typu, artériová hypertenzia, nádorové ochorenia.

Zdravotnícky systém má aj v menej napätých časoch problém so starostlivosťou o obéznych pacientov. V súčasnej vypätej situácii predstavujú zvýšené nároky na osobitné potreby obéznych pacientov v nemocničných zariadeniach, vrátane jednotiek intenzívnej starostlivosti obrovskú výzvu pre celý zdravotnícky systém.

Aké sú najdôležitejšie výzvy s ohľadom na ľudí s obezitou/diabezitou v období pandémie COVID-19?

Nadhmotnosť, obezita a diabetes mellitus bez ohľadu na vek predstavujú zvýšené riziko kriticky vážneho priebehu infekcie COVID-19. Žiadne iné závažné choroby (srdcovo-cievne, onkologické, hematologické, pečeňové, obličkové, ani imunosupresívna liečba) nie sú nevyhnutné pre ťažký priebeh infekcie. Z publikovaných údajov vyplýva, že väčšina pacientov v kritickom stave, mala vek 60-64 rokov a „iba“ nadmernú hmotnosť (obezitu). Mladší vek, dobrá fyzická kondícia a primeraná telesná hmotnosť znižujú šance pre kriticky vážny priebeh infekcie.

Počas epidémie sa má každý človek chrániť v najvyššej možnej miere. Prísna disciplína vo všetkých oblastiach platí dvojnásobne pre ľudí s obezitou/diabezitou. Najvyššia možná sociálna izolácia, dôsledné a správne nosenie ochranných rúšok, dôkladná hygiena a dezinfekcia rúk a predmetov – sú nevyhnutným opatrením pre všetkých ľudí s obezitou a cukrovkou, a to bez ohľadu na vek. Obézni jedinci a diabetici patria do zvýšene rizikovej skupiny ohrozenej kriticky vážnym priebehom infekcie COVID-19 aj pred dosiahnutím seniorského veku 65 rokov“, upozorňuje Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD. viceprezident SOA.

Jedinou účinnou vakcínou je enormná disciplína vo všetkých oblastiach

Zdravá a kaloricky primeraná výživa a čerstvé potraviny sú dvojnásobne dôležité v období epidémie. Dostatok zeleniny a ovocia, strukovín, celozrnných obilnín, orechov a rastlinných semien, ktoré sú bohatým zdrojom vlákniny, vitamínov, minerálnych a ďalších biologicky aktívnych látok, sú prevenciou dodatočného priberania na hmotnosti a posilňujú imunitu. Zo živočíšnych potravín sú vhodné predovšetkým ryby a nízkotučné mliečne výrobky. Tieto potraviny by preto mali byť prirodzenou súčasťou každodenného jedálneho lístka všetkých ľudí. Dôležité je to zdôrazniť najmä v období obmedzeného prístupu k potravinám, hrozby nedostatočného zásobovania potravinami a z toho vyplývajúceho neúmerného nakupovania nadmerných zásob trvanlivých spracovaných potravín, z ktorých mnohé sú nadmerne bohaté tuky, cukry, energiu a soľ.

Zásadným opatrením je nefajčiť!

Netreba zabúdať ani na správny pitný režim. Vhodná je najmä pitná, pramenitá a nízko mineralizovaná voda, ovocné alebo zeleninové šťavy bez dodatočne pridaných cukrov (šťavy v limitovanom množstve 1-2 poháre denne), nesladené bylinné čaje. Nevhodné sú alkoholické nápoje.

Významnou zložkou udržiavania dobrej fyzickej i mentálnej kondície a podpory imunity je každodenný výdatný pohyb a cvičenie “ pripomína Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. odborná garantka Centra pohybovej aktivity SAV.

Zdôrazňovanie významu pohybovej aktivity nadobúda osobitný význam najmä v súčasnom období epidémie COVID-19, keď pre potrebu okolnosťami vynútenej sociálnej izolácie sú možnosti fyzickej aktivity najmä pre starších a chronicky chorých ľudí uzavretých v domácom prostredí obmedzené.

V čase limitovaných sociálnych kontaktov sa však dá cvičiť aj doma: či už vo vlastnej záhradke, na balkóne, terase, alebo aspoň pri otvorenom okne. Neodporúčame, aby sa v súčasnej závažnej dobe stretávali priatelia, susedia, spolupracovníci, a pod. za účelom spoločného športovania, a to ani s použitím ochranných masiek a rúšok.

Ideálne je cvičiť osamote, alebo iba v úzkom kruhu členov jednej domácnosti. Tieto zásady zdôrazňujeme obzvlášť pre ľudí s obezitou/diabezitou. Kto sa chce dozvedieť viac o tom, koľko a ako sa treba hýbať a cvičiť, dôležité praktické rady nájde na webovej stránke Centra pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.

Obzvlášť pre diabetikov platí, že treba byť veľmi uvedomelí, dodržiavať vyššie uvedené diétne a režimové opatrenia, vykonávať merania glykémií čo najčastejšie, snažiť sa o dobrú kompenzáciu ochorenia, pravidelné užívanie predpísanej liečby“ ozrejmuje MUDr. Fábryová Ľubomíra, PhD. špecialistka na diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy.

Svetová obezitologická asociácia (WOF) a Európska asociácia pre štúdium obezity (EASO) vyzvali vlády na celom svete, aby do svojich stratégií monitorovania a znižovania rizika ochorenia COVID-19 v krátkodobom a dlhodobom horizonte začlenili aj hľadiská so zreteľom na zvýšenú rizikovosť populácie s nadhmotnosťou a obezitou. Tým by sa mohlo zabezpečiť zachovanie lepšieho zdravia pre väčšinu obyvateľov a minimalizovať negatívny vplyv na zdravie populácie v tomto náročnom čase.

Do ďalšieho príbehu
o obezite ostáva

Deň (- y)

:

H(s)

:

Minúta(y)

:

Druhý(s)

Môžete počkať na ďalší príbeh alebo spraviť prvý krok

Príďte sa poradiť do špecializovaných lekární o tom, ako upraviť vašu životosprávu a nechajte si vypracovať stravovací plán na mieru vašej diagnóze.

Ďalšie príbehy

Michal Grajciar: rok po

Michal Grajciar: rok po

Darí sa mi celkom fajn. Problém je, že keď som počas pandémie bol zavretý doma a trénoval len doma, tak som sa začal nudiť a rozjedol som sa. Vypadol mi poriadny tréning.

Pacient s diabetickou nohou

Pacient s diabetickou nohou

Počas mojej praxe na chirurgickom oddelení nám z chirurgickej ambulancie volá službukonajúca sestra, že posielajú na oddelenie ťažší prípad. Bol to mladý tridsaťpäťročný muž s výraznou obezitou a diabetickou nohou vo veľmi zlom stave.

Zdravá pizza

Zdravá pizza

Pizza, tradičné talianske jedlo, ktoré sa teší obľube aj u nás. Väčšina ľudí si však pizzu vychutnáva v reštauráciach, alebo si ju dá doviesť domov. Čo tak si pripraviť pizzu aj doma? Najlepšie, aby bola zdravá, nenáročná na prípravu a zároveň aj chutná

Obezita a sedenie

Obezita a sedenie

Ľudské telo je vo svojej podstate stvorené na pohyb. Pohyb je preň prirodzený a nevyhnutný. Avšak za niekoľko posledných desiatok rokov sa, najmä v euro-americkej kultúre, usídlil sedavý štýl života. Sedíme v aute, v práci a následnej po návrate domov presedíme niekoľko hodín pri Netflixe.

Prvých 15 kg dole s E66 radami

Prvých 15 kg dole s E66 radami

O jedálniček som požiadala minulý rok v septembri. Hľadala som cez Google Michala Páleníka a narazila na stránku e66.sk. V žiadosti o jedálniček bola aj otázka “Ako ste sa o nás dozvedeli?”, do ktorej som napísala “Ako asi všetci – cez Extrémne premeny :)”

Obezita a imunita

Obezita a imunita

Pohľad na tukové tkanivo sa v ostatných rokoch od základu zmenil. Tukové tkanivo nepredstavuje iba pasívnu zásobáreň energie, ale predovšetkým je to aktívny endokrinný a aj aktívny imunitný orgán. V súčasnosti máme veľké množstvo vedecky podložených informácií o významnej súvislosti medzi obezitou…

Ľahká večera

Ľahká večera

Málokto z nás je po príchode z práce odhodlaný stáť nekonečnú dobu pri hrncoch, aby si uvaril síce chutnú, ale komplikovanú večeru. Na druhej strane máte chuť na teplé varené jedlo.

Banánové smoothie

Banánové smoothie

To, že smoothie sú úžasné vieme už dávno. Stačí jeden pohár denne, aby sme doplnili väčšinu potrebných vitamínov, minerálov a aj stopových prvkov, a cítili sa nabudený a plný energie.

Obezita a vitamín D

Obezita a vitamín D

Z celej plejády vitamínov je jeden, na ktorý je vhodné upriamiť pozornosť, pokiaľ trpíte obezitou, alebo pokiaľ je obézna osoba vo vašom okolí. Je to vitamín D.

Inšpirujte sa príbehom klientky Michala Páleníka

Inšpirujte sa príbehom klientky Michala Páleníka

Mnohokrát ma oslovujú ľudia v súvislosti s otázkou vytvorenia stravovacieho režimu na mieru, nastavenia správnych návykov, odporúčaním suplementácie a iných záležitostí súvisiacich s procesom chudnutia.

Príbeh za zdravším životom s E66

Príbeh za zdravším životom s E66

Peter je manažér vo veľkej spoločnosti, pracuje dlhé hodiny hlavne za počítačom. Pohybu má počas dňa málo a väčšinu jedla zje po návrate domov. Predtým neraňajkoval, obed zjedol narýchlo v jedálni alebo nejakým fast-foodom pri počítači a doháňal to potom večer doma. Cez deň zvykol ešte piť kolu.

Priberanie v tehotenstve

Priberanie v tehotenstve

Tehotenstvo nie je choroba. To je isto pravda avšak, ak je tehotná žena obézna, alebo počas tehotenstva dôjde k veľmi výraznému navýšeniu telesnej hmotnosti, potom sa pomerne často stretávame s tehotenskými komplikáciami.

Obezita a pracovný život

Obezita a pracovný život

Brať obezitu na ľahkú váhu je nebezpečné, keďže je rizikovým faktorom pre množstvo ochorení, ako napríklad ateroskleróza, trombóza žíl a ostatné srdcovo-cievne choroby, žlčové kamene, choroby kĺbov a chrbtice, cukrovka, karcinóm prsníka a kožné infekcie.

Bola som klasickým prípadom večnej dietárky

Bola som klasickým prípadom večnej dietárky

Keď už sa moja váha začala blížiť stovke, uvedomila som si, že problém nemôžem ďalej popierať a začalo moje osobné peklo. Moje telo a zdravie bolo vždy na poslednom mieste v rodine. Pri deťoch som jedla len úchytkom, alebo večer a dojedala som detské porcie.

Kde je problém so stravovaním detí?

Kde je problém so stravovaním detí?

Výživa, ako jeden z hlavných epigenetických faktorov ovplyvňujúcich naše celkové zdravie či chorobnosť, hrá kľúčovú úlohu už u detí. Aké chyby sú typické v stravovaní malých detí, ktoré sa replikujú v mnohých rodinách? Poďme si povedať aspoň o tých najpodstatnejších.

Partneri projektu

MUDr. Adela
Penesová, PhD.

lekárka, vedkyňa

doc. MUDr. Mária
Belovičová, PhD., mim. prof.

lekárka, profesorka

Mgr. Michal Páleník

odborník na výživu a pohyb

PharmDr. Ján Holec

klinický farmakológ

PharmDr. Peter Stanko

farmaceut