fbpx

Buďte súčasťou riešenia – nadštandardné služby lekárenskej starostlivosti pre vašich klientov

Pre poisťovne

Aktuálnym a rastúcim problémom systému zdravotnej starostlivosti je znižujúca sa dostupnosť lekárov prvého kontaktu a diplomovaných sestier pôsobiacich na tejto úrovni. Dôsledkom je nemožnosť zameriavať zdravotnú starostlivosť na vybrané oblasti akými sú racionálna a bezpečná farmakoterapia, alebo správna životospráva a stravovacie návyky.

Efektívnym riešením je zapojiť do systému primárnej starostlivosti aj lekárnikov ako vysokoškolsky erudovaných zdravotníckych profesionálov s bohatými vedomosťami v oblasti farmakológie, toxikológie, patológie, patobiochémie a ostatných farmaceutických a medicínskych odvetví.

Podpora prevencie

Najúčinnejšou prevenciou je edukácia na všetkých možných úrovniach. A prevencia je lacnejšia ako intervencia. Radi budeme spolupracovať s poisťovňami a zapájať sa do motivovácie pacientov rôznymi bonusmi a systémami odmeňovania.

Podpora intervencie

Postupne rozširujeme počet lekární, ktoré budú schopné aktívnejšie sa zapojiť do intervencie pacienta. Ten bude môcť využívať nadštandardné služby lekárenskej starostlivosti:

  • systémové liekové poradenstvo vrátane prevencie liekových interakcií
  • základné fyzikálne a biochemické skríningové vyšetrenia (kapilárna krv)
  • prípravu personalizovaného stravovacieho režimu

  V prípade záujmu o spoluprácu nám napíšte na info@medifo.sk

  Viac informácií o projekte nájdete aj na tejto stránke.

  4 dôvody pre spoluprácu

  Zdravotnícky personál

  Do primárnej starostlivosti zapájame aj lekárnikov, ktorí sú najdostupnejší zdravotnícki pracovníci s vysokou mierou dôveryhodnosti.

  Zohľadnenie farmakoterapie

  Ako farmaceuti vieme odporúčania pacientom zosúladiť s ich liečbou stanovenou lekárom, užívanými liekmi a doplnkami výživy.

  Riešime
  problém

  V ambulanciách žiaľ nie je vytvorený dostatok času, lekár aj sestra môžu venovať pacientovi len vymedzený čas a povedať mu najzákladnejšie veci.

  Prevencia a intervencia

  Pacientom poskytujeme okrem racionálnej a bezpečnej farmakoterapie aj pomoc so zmenou životosprávy a stravovacích návykov.

  „Som rád, že princíp personalizovaného “jedálnička”, ktorý som použil pri všetkých mojich klientoch s extrémnou obezitou, je teraz v rukách farmaceutov. Tí sú schopní pacientom pomôcť navyše aj s liekovými interakciami a pridruženými diagnózami.

  Moje skúsenosti potvrdzujú, že ľuďom, ktorí trpia nadváhou alebo obezitou, je možné pomôcť úpravou stravy pripravenou klientovi na mieru.“

  Mgr. Michal Páleník, odborník na výživu a pohyb

  „Projekt považujem za veľmi užitočný, keďže sa pacient okrem tradičnej návštevy lekárne môže dozvedieť viac o svojom zdravotnom stave a čo je mimoriadne dôležité - o správnych stravovacích zvyklostiach.

  V ambulanciách, žiaľ, nie je na to vytvorený dostatok času, lekár aj sestra môžu venovať pacientovi len vymedzený čas a povedať mu najzákladnejšie veci. Je výborné, pokiaľ je možné túto informáciu opäť v pokojnom prostredí pacientovi zopakovať, pridať ďalšie a v prípade záujmu vyhotoviť aj jedálniček.

  doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD., mim. prof., lekárka, profesorka

  „Prinášame vám špecifické poradenstvo zamerané na správne stravovanie v kontexte ochorení a alergií, ktoré je v súlade s celkovou liečbou stanovenou vaším lekárom.

  Nutričné poradenstvo realizované v lekárni je vysoko individualizované a prináša významne lepšie terapeutické výsledky, predovšetkým u ľudí s chronickými ochoreniami, ktorí sú zväčša odkázaní iba na liečbu liekmi.

  PharmDr. Peter Stanko, farmaceut

  Partneri projektu

  MUDr. Adela
  Penesová, PhD.

  lekárka, vedkyňa

  doc. MUDr. Mária
  Belovičová, PhD., mim. prof.

  lekárka, profesorka

  Mgr. Michal Páleník

  odborník na výživu a pohyb

  PharmDr. Ján Holec

  klinický farmakológ

  PharmDr. Peter Stanko

  farmaceut