fbpx

Buďte súčasťou riešenia – nadštandardné služby lekárenskej starostlivosti pre vašich pacientov

Pre lekárov

Ako sa zapojiť

Začíname s diagnózou E66. Ak máte pacienta, ktorý ju má alebo potrebuje redukovať hmotnosť – nasmerujte ho na túto stránku, aby spravil prvý krok k zmene životosprávy, bez ktorej obezitu riešiť nejde.

Táto služba je zatiaľ, žiaľ, plne hradená pacientom. Vášmu pacientovi následne pripravíme stravovací plán na mieru jeho diagnóze, potravinovým alergiám, ale aj chuťovým preferenciám a finančným možnostiam. Takýto plán mu následne pridelený lekárnik odborne vysvetlí a poradí aj s užívanými liekmi nad rámec informácií štandardne poskytovaných v lekárni.

Nechceme meniť charakter a postup práce lekára. Chceme zvýšiť istotu lekára v dosahovaní stanovených terapeutických cieľov aktívnou komunikáciou s pacientom v otázkach farmakoterapie, suplementačných postupov a stravovacích návykov.

Zároveň chceme zvýšiť mieru záchytu rizikových osôb, odosielať ich do starostlivosti lekára s cieľom efektívnejšieho výkonu diagnostiky a včasného podchytenia pacienta s potenciálnym rizikom.

Ak máte záujem o spoluprácu alebo o viac informácií, napíšte nám na info@medifo.sk

Východiská projektu

  • veľké množstvo diagnóz je ovplyvniteľných správnou výživou
  • správna životospráva vie prispieť k zníženiu miery úmrtnosti a chorobnosti na vybrané ochorenia

Čo ste možno nevedeli

Vypracovanie stravovacieho plánu na mieru pre pacienta je dnes už možné aj s ohľadom na diagnózu pacienta

Nutričné poradenstvo realizované v lekárni je vysoko individualizované a malo by priniesť významne lepšie terapeutické výsledky predovšetkým u ľudí s chronickými ochoreniami, ktorí sú zväčša odkázaní iba na liečbu liekmi.

Vami stanovená liečba a odporúčania sú potom riešené paralelne s liekovým poradenstvom a suplementačným poradenstvom – spoločný postup lekára a lekárnika pri terapii.

Pri poskytovaní služieb vychádzame z platnej legislatívy a platných predpisov.

V čom je tento projekt odlišný

  • máme existujúce riešenie nasadené do praxe
  • máme nastavený unikátny systém edukácie a vzdelávania
  • máme vlastný projektový, školiaci a realizačný tím

4 dôvody pre spoluprácu

Sme
kolegovia

Do starostlivosti o vášho pacienta sa zapájame ako vaši kolegovia. Chceme vám pomôcť pri edukácii pacienta v zmysle vami stanovenej liečby.

Sme
farmaceuti

Ako farmaceuti vieme odporúčania pacientom zosúladiť s vami stanovenou liečbou, užívanými liekmi a doplnkami výživy.

Chceme
pomôcť

V ambulanciách je čas iba na poskytnutie základných inštrukcií. Radi vám aj pacientom pomôžeme, tak v prevencii ako aj intervencii.

Prichádza
Lekárnik 2.0

Pacientom poskytujeme okrem racionálnej a bezpečnej farmakoterapie aj pomoc so zmenou životosprávy a stravovacích návykov.

„Som rád, že princíp personalizovaného “jedálnička”, ktorý som použil pri všetkých mojich klientoch s extrémnou obezitou, je teraz v rukách farmaceutov. Tí sú schopní pacientom pomôcť navyše aj s liekovými interakciami a pridruženými diagnózami.

Moje skúsenosti potvrdzujú, že ľuďom, ktorí trpia nadváhou alebo obezitou, je možné pomôcť úpravou stravy pripravenou klientovi na mieru.“

Mgr. Michal Páleník, odborník na výživu a pohyb

„Projekt považujem za veľmi užitočný, keďže sa pacient okrem tradičnej návštevy lekárne môže dozvedieť viac o svojom zdravotnom stave a čo je mimoriadne dôležité - o správnych stravovacích zvyklostiach.

V ambulanciách, žiaľ, nie je na to vytvorený dostatok času, lekár aj sestra môžu venovať pacientovi len vymedzený čas a povedať mu najzákladnejšie veci. Je výborné, pokiaľ je možné túto informáciu opäť v pokojnom prostredí pacientovi zopakovať, pridať ďalšie a v prípade záujmu vyhotoviť aj jedálniček.

doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD., mim. prof., lekárka, profesorka

„Prinášame vám špecifické poradenstvo zamerané na správne stravovanie v kontexte ochorení a alergií, ktoré je v súlade s celkovou liečbou stanovenou vaším lekárom.

Nutričné poradenstvo realizované v lekárni je vysoko individualizované a prináša významne lepšie terapeutické výsledky, predovšetkým u ľudí s chronickými ochoreniami, ktorí sú zväčša odkázaní iba na liečbu liekmi.

PharmDr. Peter Stanko, farmaceut

Partneri projektu

MUDr. Adela
Penesová, PhD.

lekárka, vedkyňa

doc. MUDr. Mária
Belovičová, PhD., mim. prof.

lekárka, profesorka

Mgr. Michal Páleník

odborník na výživu a pohyb

PharmDr. Ján Holec

klinický farmakológ

PharmDr. Peter Stanko

farmaceut