fbpx

Buďte súčasťou riešenia – nadštandardné služby lekárenskej starostlivosti vo vašej lekárni

Pre lekárne a lekárnikov

Pomôžte pacientom

V súčasnosti sú pacienti zahltení množstvom nejednoznačných informácií v oblasti zdravého stravovania a životného štýlu. Nevhodná voľba a/alebo nezdravý životný štýl pritom môže spôsobiť aj vážne zdravotné problémy akou je aj obezita. Služby spojené s vytváraním personalizovaných úprav stravy odborníkmi, ktorí disponujú relevantnými informáciami, sú preto jednoduchým, dostupným a kvalitným riešením.

Pomôžte lekárom

Aktuálnym a rastúcim problémom systému zdravotnej starostlivosti je znižujúca sa dostupnosť lekárov prvého kontaktu a diplomovaných sestier pôsobiacich na tejto úrovni. Dôsledkom je nemožnosť zameriavať zdravotnú starostlivosť na vybrané oblasti, akými sú racionálna a bezpečná farmakoterapia, alebo správna životospráva a stravovacie návyky.

Pomôžte svojej profesii

Výhody pre vás:

  • poskytovanie novej služby pre pacientov a návštevníkov lekárne
  • zlepšenie konkurencie schopnosti vašej lekárne
  • odborný a osobnostný rast lekárnikov ako zdravotníckych pracovníkov

Veríme, že vaše zapojenie sa do projektu bude prínosom pre pacientov, ale aj pre váš ďalší profesionálny život.

Ako sa zapojiť

Pripravili sme pre lekárnikov vysoko odborné školenie o manažmente obézneho pacienta na mieru tomuto projektu. Školenie realizujú odborníci s reálnou praxou a skúsenosťami. Zároveň poskytujeme nepretržitú odbornú podporu pri riešení komplikovanejších prípadov.

Príklady tématických celkov odborného školenia:

  • vplyv výživy na zdravie
  • nastavenie pacienta – trojpomer a energetický príjem
  • riziká spojené s manažmentom obézneho pacienta
  • ako správne nastaviť jedálniček obéznemu pacientovi
  • liekové interakcie a suplementácia
  • praktické ukážky nastavenia pacienta

Podmienkou pre účasť v projekte je akceptovanie prihlášky zo strany projektu, následne absolvovanie odborného školenia a podpis zmluvy o spolupráci.

Zoznam termínov školení nájdete na stránke https://medifo.sk/pre-lekarne/.

4 dôvody pre spoluprácu

Riešime
problém

Do primárnej starostlivosti zapájame aj vás, lekárnikov, pretože ste najdostupnejší zdravotnícki pracovníci s vysokou mierou dôveryhodnosti.

Lekárnik
2.0

Pacientom budete po novom okrem racionálnej a bezpečnej farmakoterapie ponúkať aj pomoc so zmenou životosprávy a stravovacích návykov.

Odborný
rast

Pre každú diagnózu sme pre vás pripravili vysoko odborné školenia na mieru lekárňam a lekárnikom, ktoré realizujú odborníci s reálnou praxou a skúsenosťami.

Metodika
na kľúč

Poskytujeme overenú komplexnú metodiku na kľúč a odbornú podporu pri riešení zavádzania nových služieb a riešení komplikovanejších prípadov.

„Som rád, že princíp personalizovaného “jedálnička”, ktorý som použil pri všetkých mojich klientoch s extrémnou obezitou, je teraz v rukách farmaceutov. Tí sú schopní pacientom pomôcť navyše aj s liekovými interakciami a pridruženými diagnózami.

Moje skúsenosti potvrdzujú, že ľuďom, ktorí trpia nadváhou alebo obezitou, je možné pomôcť úpravou stravy pripravenou klientovi na mieru.“

Mgr. Michal Páleník, odborník na výživu a pohyb

„Projekt považujem za veľmi užitočný, keďže sa pacient okrem tradičnej návštevy lekárne môže dozvedieť viac o svojom zdravotnom stave a čo je mimoriadne dôležité - o správnych stravovacích zvyklostiach.

V ambulanciách, žiaľ, nie je na to vytvorený dostatok času, lekár aj sestra môžu venovať pacientovi len vymedzený čas a povedať mu najzákladnejšie veci. Je výborné, pokiaľ je možné túto informáciu opäť v pokojnom prostredí pacientovi zopakovať, pridať ďalšie a v prípade záujmu vyhotoviť aj jedálniček.

doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD., mim. prof., lekárka, profesorka

„Prinášame vám špecifické poradenstvo zamerané na správne stravovanie v kontexte ochorení a alergií, ktoré je v súlade s celkovou liečbou stanovenou vaším lekárom.

Nutričné poradenstvo realizované v lekárni je vysoko individualizované a prináša významne lepšie terapeutické výsledky, predovšetkým u ľudí s chronickými ochoreniami, ktorí sú zväčša odkázaní iba na liečbu liekmi.

PharmDr. Peter Stanko, farmaceut

Partneri projektu

MUDr. Adela
Penesová, PhD.

lekárka, vedkyňa

doc. MUDr. Mária
Belovičová, PhD., mim. prof.

lekárka, profesorka

Mgr. Michal Páleník

odborník na výživu a pohyb

PharmDr. Ján Holec

klinický farmakológ

PharmDr. Peter Stanko

farmaceut