fbpx

Zapájame do systému primárnej starostlivosti aj lekárnikov ako  erudovaných zdravotníckych profesionálov s bohatými vedomosťami.

O projekte E66

V súčasnosti sme zahltení množstvom nejednoznačných informácií v oblasti zdravého stravovania a životného štýlu. Nevhodná voľba a  nezdravý životný štýl pritom môže spôsobiť aj vážne zdravotné problémy akým je aj obezita.

Aktuálnym a rastúcim problémom systému zdravotnej starostlivosti je aj znižujúca sa dostupnosť lekárov prvého kontaktu a diplomovaných sestier pôsobiacich na tejto úrovni. Dôsledkom je nemožnosť zameriavať zdravotnú starostlivosť na vybrané oblasti, akými sú racionálna a bezpečná farmakoterapia, alebo správna životospráva a stravovacie návyky.

Zároveň platí, že lekáreň je najdostupnejšie zdravotnícke zariadenie, tak na Slovensku ako aj v EÚ. Lekárnik je najdostupnejší zdravotnícky pracovník s vysokou mierou dôveryhodnosti.

Služby spojené s vytváraním personalizovaných úprav stravy farmaceutmi, ktorí disponujú relevantnými informáciami, sú preto jednoduchým, dostupným a kvalitným riešením.

Efektívnym riešením je zapojiť do systému primárnej starostlivosti aj lekárnikov ako vysokoškolsky erudovaných zdravotníckych profesionálov s bohatými vedomosťami v oblasti farmakológie, toxikológie, patológie, patobiochémie a ostatných farmaceutických a medicínskych odvetví.

Prostredníctvom tejto stránky a postupne zverejňovaných 66-tich príbehov o obezite chceme priblížiť problém obezity a jej dopad na život pacienta, ale aj zdravotníckych pracovníkov, ktorí s obéznym pacientom prichádzajú do kontaktu.

Odborné školenia a podpora pre lekárnikov

Za kampaňou E66 stojí spoločnosť Medifo, ktorá je spoločným projektom lekárnikov, lekárov primárneho kontaktu, odborných lekárov a špecialistov v oblasti racionálnej výživy a je plne integrovaný do systému zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Ako prví prinášame ucelený systém nadštandardnej zdravotnej starostlivosti realizovanej vo vybraných lekárňach.

Pripravili sme pre lekárnikov vysoko odborné školenie o manažmente obézneho pacienta na mieru tomuto projektu. Školenie realizujú odborníci s reálnou praxou a skúsenosťami. Zároveň poskytujeme nepretržitú odbornú podporu pri riešení komplikovanejších prípadov.

Projektový tím zároveň pripravil systém práce na kľúč tak, aby sa odborníci mohli plne sústrediť na pomoc a manažment pacienta a nemuseli riešiť komplikované procesné a administratívne činnosti obvykle spojené s takýmto typom služieb.

Našim cieľom je prispieť k zníženiu počtu obéznych pacientov. Chceme pomôcť pacientom a zdravotným pracovníkom tým, že znížime zaťaženie zdravotného systému.

„Som rád, že princíp personalizovaného “jedálnička”, ktorý som použil pri všetkých mojich klientoch s extrémnou obezitou, je teraz v rukách farmaceutov. Tí sú schopní pacientom pomôcť navyše aj s liekovými interakciami a pridruženými diagnózami.

Moje skúsenosti potvrdzujú, že ľuďom, ktorí trpia nadváhou alebo obezitou, je možné pomôcť úpravou stravy pripravenou klientovi na mieru.“

Mgr. Michal Páleník, odborník na výživu a pohyb

„Projekt považujem za veľmi užitočný, keďže sa pacient okrem tradičnej návštevy lekárne môže dozvedieť viac o svojom zdravotnom stave a čo je mimoriadne dôležité - o správnych stravovacích zvyklostiach.

V ambulanciách, žiaľ, nie je na to vytvorený dostatok času, lekár aj sestra môžu venovať pacientovi len vymedzený čas a povedať mu najzákladnejšie veci. Je výborné, pokiaľ je možné túto informáciu opäť v pokojnom prostredí pacientovi zopakovať, pridať ďalšie a v prípade záujmu vyhotoviť aj jedálniček.

doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD., mim. prof., lekárka, profesorka

„Prinášame vám špecifické poradenstvo zamerané na správne stravovanie v kontexte ochorení a alergií, ktoré je v súlade s celkovou liečbou stanovenou vaším lekárom.

Nutričné poradenstvo realizované v lekárni je vysoko individualizované a prináša významne lepšie terapeutické výsledky, predovšetkým u ľudí s chronickými ochoreniami, ktorí sú zväčša odkázaní iba na liečbu liekmi.

PharmDr. Peter Stanko, farmaceut

Pripravili sme pre vás
66 príbehov o obezite
z pohľadu pacientov
a zdravotníckych pracovníkov.

Môžete si prečítať ďalší príbeh alebo spraviť prvý krok

Príďte sa poradiť do špecializovaných lekární o tom, ako upraviť vašu životosprávu a nechajte si vypracovať stravovací plán na mieru vašej diagnóze.

Partneri projektu

MUDr. Adela
Penesová, PhD.

lekárka, vedkyňa

doc. MUDr. Mária
Belovičová, PhD., mim. prof.

lekárka, profesorka

Mgr. Michal Páleník

odborník na výživu a pohyb

PharmDr. Ján Holec

klinický farmakológ

PharmDr. Peter Stanko

farmaceut